ZASTOSOWANIE

Jednostki Wojskowe

Instalacje wyciągu spalin silnikowych, dymów i pyłów dla techniki wojskowej

Stworzyliśmy wszechstronną linię produktów NORFI-Military Line do zastosowań w obiektach militarnych

Instalacje NORFI-Military Line występują w kilku wersjach produkcyjnych dostosowanych do konkretnych warunków techniczno-eksploatacyjnych techniki wojskowej. W połączeniu ze świadczonymi usługami z zakresu projektowania i montażu, NORFI zapewnia realizację na każdym etapie projektu.

mgr inż. Sylwester Siwek
+48 570 700 990
s.siwek@norfi.pl

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa, prezentujemy bliskie kadrowanie zdjęć

Szczegóły dotyczące realizacji NORFI w obiektach militarnych udzielimy po wcześniejszym kontakcie.

ODCIĄGI SPALIN DO WOJSKA

Linia produktów NORFI-Military Line powstała do zastosowań w obiektach militarnych, w których konieczne jest usuwanie spalin silnikowych bezpośrednio z wydechów pojazdów bojowych takich jak czołgi, transportery opancerzone, pojazdy artyleryjskie oraz pojazdy taktyczne, ciężarówki, agregaty czy innego rodzaju sprzętu wojskowego. Ze względu na zastosowanie wyróżniliśmy dwa główne typy rozwiązań.

Do odbioru spalin z pojazdów w ruchu rekomendujemy liniowe instalacje wyciągowe typu AR

Jest to instalacja, oparta na systemie kanałów szynowych AR, w których układ odbioru spalin z wydechu pojazdu przemieszcza się wzdłuż po całej długości kanału szynowego. Stanowi to ruchomy punkt, do którego podłączane są wyloty układów wydechowych sprzętu wojskowego.

Instalacja wyciągowa AR jest stosowana do pojazdów będących w ruchu oraz pozostających/będących na postoju.

Punktowe instalacje wyciągowe DOT sprawdzą się w przypadku stacjonarnych stanowisk warsztatowych

Jest to instalacja, oparta na systemach, gdzie układ odbioru spalin z wydechu pojazdu stanowi  stały punkt w przestrzeni (warsztatu, budynku, hali). Do niego podłączany jest wylot układów wydechowych sprzętu wojskowego. Występuje również w wersji instalowanej pod posadzką lub mobilnej, w postaci kompaktowego wyciągu spalin na ruchomym podwoziu. 

Instalacja wyciągowa DOT jest stosowana do pojazdów pozostających/będących na postoju.

Rekomendacje naszych Klientów:

Prosta obsługa, możliwość manualnego i automatycznego trybu pracy wyciągu spalin, dostępny i terminowy serwis to zalety, które cenimy jako użytkownicy. Niezawodność tych rozwiązań umożliwia nam niezakłóconą realizację zaszczytnych zadań dla Ojczyzny. Gratuluję takiej jakości. Nasza satysfakcja z Państwa produktów, rozpoczęła się już po rozstrzygnięciu przetargu, kiedy znaliśmy je tylko z dobrych rekomendacji. Dziś rekomendujemy je i my po kilku latach niezawodnej eksploatacji z wyrazami szacunku, w imieniu użytkowników.
Komendant Wojskowej Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej nr 3293

KOMPATYBILNOŚĆ

Ssawy i adaptery NORFI pasują do m.in.: czołg T-72, PT-91, K2 Black Panther, K9 Thunder, Leopard 2A4/2A5, Leopard Power-Pack, pojazd techniczny WZT-2, WZT-3, pojazd artyleryjski 2S1 Goździk, M120 Rak, transporter BWP-1, MTLB, KTO Rosomak, AHS Krab, WR-40 Langusta, Homar-K, HIMRAS.

Różnorodność sprzętu wojskowego wiąże się ściśle z różnymi kształtami wylotów układów wydechowych

Aby połączyć wylot układu wydechowego danego pojazdu wojskowego z instalacją wyciągu spalin, niezbędna jest odpowiednia ssawa/adapter. Każdy pojazd wojskowy jest wyposażony w inny rodzaj wylotu, dlatego w ofercie NORFI Polska znajdziesz ssawy i adaptery przeznaczone do wszystkich pojazdów militarnych. Dział Rozwoju Technicznego NORFI przyjmuje indywidualne zlecenia do konkretnych pojazdów, które realizuje zgodnie z potrzebami Klientów.

Ssawę/adapter montujemy na pojeździe wojskowym po czym podłączamy doń układ odbioru spalin z wydechu pojazdu. Aby praca z układami odbioru spalin przebiegała w szybki sposób, wszystkie rozwiązania techniczne posiadają szybkozłącza kompatybilne ze złączami na ssawach/adapterach. Poniżej przykładowe zdjęcia zaprojektowanych i wyprodukowanych przez NORFI Polska ssaw/adapterów:

Sposób NORFI na równoczesne usuwanie oleju i spalin z pojazdów wojskowych

Do obsługi pojazdów, których silniki wraz ze spalinami wyrzucają duże ilości oleju produkujemy preseparatory oleju serii SF-300. Są to urządzenia techniczne posiadające dwustopniowy sposób  oddzielania i wyłapywania większych cząstek oleju wydostających się wraz ze spalinami z układu wydechowego silnika. Jednostka SF-300 występuje w wersji podstawowej lub rozbudowanej o elementy automatyki.

Wyciągi spalin w obiektach militarnych – najczęściej zadawane pytania

Temperatura na wylocie z układu wydechowego czołgu osiąga do 600°C

Aby usunąć w bezpieczny sposób spaliny z czołgu należy zastosować wyciągi spalin silnikowych przystosowane do obsługi pojazdów militarnych.

Preseparator oleju jak nazwa wskazuje służy do oddzielania i wyłapywania większych cząstek oleju wydostających się wraz ze spalinami z układu wydechowego silnika.

Tak. Nawet krótkoterminowy kontakt ze spalinami może skutkować zawrotami głowy, uczuciem senności czy trudnościami w oddychaniu. W przypadku długoterminowego przebywania w otoczeniu spalin istnieje ryzyko wystąpienia astmy, chorób układu krwionośnego czy chorób nowotworowych. Więcej na temat szkodliwości dowiesz się z tego artykułu.

Szacuje się, że w skład spalin wchodzi około tysiąca różnych substancji chemicznych. Najgroźniejsze z nich, takie jak benzen, touen czy 1.3-butadinen mają działanie rakotwórcze.