Nasza specjalizacja

Usuwamy ze środowiska pracy człowieka substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia oraz życia

Naszą specjalnością jest eliminowanie zagrożeń dróg oddechowych u źródła ich powstawania

Na początku działalności NORFI zdefiniowaliśmy główny obszar działania. Skupiliśmy się na eliminowaniu spalin silnikowych co czynimy nieprzerwanie od ponad 40 lat

Wraz z rosnącym doświadczeniem i rozwojem kompetencji poszerzyliśmy ten zakres o równie szkodliwe dla zdrowia człowieka pyły, dymy, mgły, pary oraz gazy.

Od natury zagrożenia zależy dobór skutecznej metody przeciwdziałania, dlatego w każdym przypadku dobieramy odpowiednie rozwiązanie techniczne. Aby dowiedzieć się więcej o proponowanych rozwiązaniach, branżach w których produkty NORFI sprawdzają się najlepiej, zachęcamy do odwiedzenia sekcji procesy i zastosowanie.