Recykling produktów

Materiały, z których wytwarzamy urządzenia nadają się do ponownego wykorzystania w procesie recyklingu

Odpowiedzialność za zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne

Z taką samą troską jak o zdrowie pracowników narażonych na szkodliwe działanie spalin, podchodzimy do środowiska naturalnego. Jesteśmy świadomi zmian zachodzących w naszym klimacie oraz odpowiedzialności z jaką wiąże się prowadzenie zrównoważonego biznesu, dlatego urządzenia NORFI podlegają recyklingowi w 100% 

Komponenty NORFI nadające się do recyklingu mogą być używane do:

  • recykling materiałowy: komponenty są wykorzystywane w produkcji innych urządzeń oraz przedmiotów
  • źródło energii: komponenty, które po zmieleniu i oddzieleniu zostaną wykorzystane do ogrzewania

Możliwości recyklingowe komponentów NORFI na przykładzie wybranych produktów:

TES/AES LL

Recykling materiału: 80%
Jako źródło energii: 20%
Odpady nie recyklingowe: 0%

TES/AES HL

Recykling materiału: 75%
Jako źródło energii: 25%
Odpady nie recyklingowe: 0%

EMS-H

Recykling materiału: 71%
Jako źródło energii: 29%
Odpady nie recyklingowe: 0%

EMS-HL

Recykling materiału: 67%
Jako źródło energii: 33%
Odpady nie recyklingowe: 0%

Pojedynczy wyciąg spalin

Recykling materiału: 74%
Jako źródło energii: 26%
Odpady nie recyklingowe: 0%