Szkodliwość spalin samochodowych

Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, w którym czujesz spaliny, jesteś narażony na choroby wywołane przez wdychanie toksycznych substancji chemicznych

Pracujesz w oparach spalin? Możesz zachorować na raka

Spaliny silnikowe są mieszaniną różnych szkodliwych dla zdrowia człowieka substancji chemicznych powstałych w wyniku spalania paliwa, jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie z 2012 roku

Szacuje się, że w skład spalin wchodzi około tysiąca różnych substancji. Najgroźniejsze z nich, takie jak benzen, toluen czy butadien, mają działanie rakotwórcze, mutogenne i wpływające negatywnie na rozrodczość.

Natomiast większa część pozostałych związków chemicznych występujących w spalinach rozpatruje się jako rakotwórcze dla człowieka. 

Negatywne działanie spalin na zdrowie człowieka

Nawet krótkotrwały kontakt w otoczeniu spalin może skutkować zawrotami, bólem głowy, uczuciem senności, nudności, zanikiem ostrości widzenia, podrażnieniem oczu, nosa, gardła, wymiotami a nawet trudnościami w oddychaniu

W przypadku długoterminowego kontaktu ze spalinami, skala zagrożenia dla zdrowia niebezpiecznie wzrasta. Wówczas istnieje ryzyko wystąpienia astmy, chorób układu krwionośnego, nowotworu płuc, nowotworu pęcherza moczowego, raka okrężnicy a nawet prostaty.

Już podstawowy model wyciągu spalin

wyeliminuje trujące spaliny z otoczenia pracy

Profilaktyka zdrowotna

Przeprowadzone w Europie i USA badania wykazują, że spaliny silnikowe mają właściwości kancerogenne, kardiotoksyczne czy neurotoksyczne

Pracownicy narażeni na kontakt ze spalinami są zaliczani do grupy osób o zwiększonym ryzyku zachorowalności na choroby zawodowe, dlatego bezwzględnie należy stosować profilaktykę zdrowotną. Profilaktyka oznacza działania mające na celu zapobieganie chorobom. Jej istotnym elementem jest uświadamianie niewidocznych zagrożeń, których skutki objawiają się zmianami chorobowymi w ciągu 5-10 lat.

Twój obowiązek to dbać o zdrowie

Zgodnie z art. 211 pkt 5 Kodeksu Pracy, obowiązkiem pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zleconym przez lekarzy badaniom

W przypadku konieczności wykonania badań, należy lekarzowi udzielić szczegółowych informacji o występowaniu na wykonywanym stanowisku pracy czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych dla zdrowia. Ułatwi to określenie cech fizycznych i psychicznych, stanu zdrowia czy przebiegu choroby kandydata lub pracownika.