Mechanik samochodowy korzysta z wyciągu spalin

Wyciągi spalin z dotacji ZUS

Nawet do 300 000 złotych na dofinansowanie projektów poprawiających jakość powietrza. KOLEJNA EDYCJA W 2025 r.

Firmy zainteresowane pozyskaniem funduszy z ZUS będą miały miesiąc na wypełnienie i złożenie wniosku. W konkursie można starać się o dofinansowanie na zakup wyciągów spalin NORFI

KONKURS ZUS

Celem konkursu jest wybór projektów, które poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy określonych w Regulaminie. W przypadku wyciągów spalin samochodowych będą to czynniki chemiczne i pyły.

PONAD 1000 PRZYGOTOWANYCH OFERT!

NORFI pomaga pozyskać dofinansowanie ZUS

Wybierając produkty NORFI gwarantujemy, że przygotowana przez nas oferta na wyciągi spalin będzie spełniać wszystkie wymogi i wytyczne ZUS. Ponad to możesz liczyć na:

Wybór najlepszego produktu do Twoich potrzeb

Zapewniamy konsultacje w Twojej firmie. Przyjedziemy, dokonamy niezbędnych pomiarów. Na tej podstawie zaproponujemy najlepszy produkt pod wniosek.

Szczegółowa koncepcja wykonania

Gdy zaakceptujesz rekomendowane rozwiązanie NORFI opracujemy szczegółową koncepcję wykonania Twojego projektu ZUS.

Kosztorys montażowy i materiałowy

Ostatnim ważnym etapem jest przygotowanie na potrzeby wniosku ZUS rzetelnego kosztorysu montażowego i materiałowego.

Warto z nami współpracować

Jesteśmy stabilnie działającą firmą o ugruntowanej pozycji na rynku branży inżynieryjnej oraz rozwiązań innowacyjnych. Nasze kwalifikacje wynikają z nieustannego rozwoju oraz zdobytego know-how.

Możemy poszczycić się ponad 40-letnim doświadczeniem w eliminowaniu zagrożeń dla zdrowia człowieka występujących na stanowisku pracy, powstałych w wyniku procesów technologicznych, w których dochodzi do zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję takich substancji jak spaliny samochodowe, pyły i dymy spawalnicze oraz szlifierskie.

REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA

Urządzenia NORFI spełniają wszystkie wymogi i wytyczne ZUS

Pod dofinansowanie ZUS rekomendujemy trzy typy urządzeń. Szynowe i bębnowe wyciągi spalin polecamy do usuwania spalin samochodowych w warsztatach i serwisach samochodowych. W przypadku przemysłowych zanieczyszczeń takich jak dymy czy pyły rekomendujemy ramiona wyciągowe.

Wszechstronne zastosowanie rozwiązań opartych o kanały szynowe, sprawia, że produkty z tej kategorii sprawdzają się w każdej branży, gdzie dochodzi do zanieczyszczenia powietrza spalinami samochodowymi. Szynowe wyciągi spalin realizują każdą, nawet najbardziej skomplikowaną potrzebę związaną z eliminacją spalin z pomieszczeń zamkniętych. 

Bębnowy wyciąg spalin jest odpowiedzią na Twoje potrzeby, gdy liczy się każdy metr wolnej przestrzeni w serwisie lub warsztacie. Bębny wyposażone w długie węże, można zawiesić na suficie bądź ścianie wyżej niż inne urządzenia służące do odprowadzania spalin bez utraty łatwiej dostępności. Bębny występują w dwóch wersjach napędu: elektrycznym i manualnym.

Precyzyjne, w pełni regulowane ustawienia ramienia i ssawki zapewnia użytkownikowi swobodą pracę w wygodnej dla niego pozycji. Zanieczyszczenia takie jak dymy spawalnicze czy pyły szlifierskie są odciągane bezpośrednio u źródła ich powstawania, zapewniając otoczenie pracy użytkownika bez szkodliwych związków chemicznych w powietrzu.

Zobacz zdjęcia z jednej z wielu realizacji NORFI dofinansowanych przez ZUS

Firma 2BRally z Czechowic-Dziedzic skorzystała z 80% dofinansowania ZUS i wybrała zaawansowany system wyciągu spalin. Ty też możesz. Wystarczy, że weźmiesz udział w Konkursie ZUS na dofinansowanie odciągów spalin.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz wziąć udział w Konkursie ZUS ale nie wiesz od czego zacząć? Koniecznie przeczytaj! Złożenie wniosku z tymi informacjami będzie łatwiejsze.

Kwestie formalne:

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia wymagania formalne ZUS określone w regulaminie Konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Wnioski należy składać w terminie od 26.02. do 27.03.2024.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Dofinasnowanie:

ZUS chętnie przyznaje dofinansowania na wyciągi spalin silnikowych. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w takich obszarach technicznych jak m.in.: urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza. Wyciągi spalin NORFI mieszczą się w wymienionym obszarze technicznym Konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 299 000 zł brutto.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 zł brutto.

Tak. Wkład własny wynosi 20%, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% wycenionej kwoty brutto złożonego projektu.

Przed złożeniem wniosku:

Rekomendujemy skorzystanie z usług firm specjalizujących się w pozyskiwaniu środków ZUS. Firmy zajmujące się pozyskiwaniem środków doskonale znają wymagania formalne i merytoryczne, jakie musi spełnić wnioskodawca. Korzystając z usług firm konsultingowych zwiększasz szansę na otrzymanie wyższego dofinansowania.

Oprócz spełnienia formalności wymaganych przez ZUS, przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych, które pozwolą określić skalę oddziaływania czynników szkodliwych na stanowisku pracy.

Pomiary i badania zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami przeprowadzają akredytowane laboratoria badań środowiskowych działające na terenie Polski.

Nie współpracujemy z firmami specjalizującymi się w pozyskiwaniu środków oraz przeprowadzającymi badania środowiskowe.

Po złożeniu wniosku

Pierwsza lista rankingowa powinna zostać ogłoszona do końca 2023 r. Informacje o wynikach zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS oraz na stronie zus.pl.

Nie. Po złożeniu wniosku nie można zmienić treści oferty, jak również wpisanych we wniosku kwot.

Tak. Od dnia złożenia wniosku aż do dnia zawarcia umowy, ZUS może bez uprzedzenia przeprowadzić wizytę monitorującą w zakresie potwierdzenia danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku

Nie. Środki na realizację projektu (do 80% jego wartości) zostaną wypłacone przez ZUS na indywidualny rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy z ZUS.

Nie. Podatek VAT od wartości projektu jest już uwzględniony w kwocie dofinansowania.

Nie. Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie w ostatnich trzech latach nie mogą brać udziału w Konkursie.

Realizacja projektu

Projekty, które otrzymały dofinansowanie zostaną zakończone w 2025 roku.

Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Twoje zamówienie zrealizujemy od 4 do 6 tygodni od otrzymania płatności.

Negatywne rozpatrzenie wniosku

Tak. Wnioski, które znalazły się na liście rankingowej, a nie zakwalifikowały się do dofinansowania, będą mogły je uzyskać w przypadku niezawarcia umów z innymi wnioskodawcami tylko po wcześniejszym złożeniu odwołania (w terminie do 14 dni od ogłoszenia pierwszej listy rankingowej).

Nie ma przeszkód formalnych przed złożeniem nowego wniosku.

Marcin Bartnik
+48 795 138 004
m.bartnik@norfi.pl

Sebastian Kowalczyk
+48 533 394 900
s.kowalczyk@norfi.pl

WAŻNE

Nie trać zdrowia! Od regularnego przebywania w otoczeniu spalin możesz zachorować na raka płuc

W 2012 roku naukowcy Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem potwierdzili szkodliwość spalin silników diesla, kwalifikując je do kategorii rakotwórczych dla człowieka.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ